Kinkaku-ji, letterlijk Gouden Tempel, is de bijnaam van de Rokuon-ji tempel in het noord-westen van Kyoto. Rokuon-ji betekend Hertentuin Tempel. De tempel is gebouwd tijdens de Muromachi periode (1337-1573). In deze periode werd goed nagedacht over de plaatst van een gebouw in haar omgeving. Door middel van een omliggende tuin werd de overgang van gebouw naar omgeving zo geleidelijk mogelijk gemaakt. Gebouwen werden dus ontworpen als onderdeel van een tuin en aansluitend op de directe omgeving. Kinkaku-ji is hier een heel mooi voorbeeld van.

Rokuon-ji was oorspronkelijk een villa van een rijke staatsman. In 1397 kocht de shogun de villa en toverde het complex om in een tempel. Kinkaku, het Gouden Paviljoen, is het meest in het oog springende gebouw van het tempelcomplex (en oorzaak van de bijnaam). In de Kinkaku liggen relikwieën opgeslagen. Het paviljoen is niet toegankelijk voor bezoekers.

Bezoek Kinkaku-ji

Toegangsprijs

¥ 400

Beoordeling

Ervaar Japan offline